Detta kallar vi närproducerat, kort från kökstrappan 😉

närproducerat trappa 2